บริการถ่ายภาพเครื่องสำอางค์ บนพื้นขาว รองรับขนาดภาพถึง 3500×3500 พร้อมไดคัดพื้นหลังเป็นสีขาว 100% พร้อมครอปรูปให้มีขนาดระยะขอบรูปเท่าๆกัน จากตัวอย่างภาพ ขนาด 2000×2000 ขนาดระยะรองเท้าและของข้างเว้นพื้นที่ 5% รอบด้าน

นอกจากการถ่ายรูปเครื่องสำอางค์แบบปรกติแล้วเรายังมีบริการถ่ายภาพเครื่องสำอางค์แบบ 360 องศา ที่ทำให้ผู้ชมสินค้าสามารถมองสินค้าได้รอบ และยังมีบริการถ่าย VDO รอบตัวสินค้าอีกด้วย